2015-2016

αναρτήθηκε σε: Νέα | 0

Ο Συμεών Τσιμπίδης συμμετέχει στον συντονισμό των ομάδων εκπόνησης του έργου «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδ. Διαμερισμάτων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας».    

2012

αναρτήθηκε σε: Νέα | 0

Συμμετοχή στη Διαβούλευση. Ο Συμεών Τσιμπίδης συμμετέχει στις ημερίδες του ΥΠΕΚΑ “Διαβούλευση επί των Προσχεδίων Διαχείρισης” (Αθήνα 19 Μαρτίου, Λαμία 20 Ιουνίου, Λειβαδιά 21 Ιουνίου.

2011

αναρτήθηκε σε: Νέα | 0

Συμμετοχή στην ομάδα της ΝΑΜΑ Α.Ε. για την εκπόνηση του έργου του ΥΠΕΚΑ “Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών”. Στελέχη του Γραφείου “Envirotech – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος”, προετοιμάζουν την επικαιροποίηση του Διαχειριστικού Μοντέλου και της τροφοδοσίας Χρηστών Ύδατος.

2008

αναρτήθηκε σε: Νέα | 0

Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο του ΕΠΑΝ “Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων”. Το Γραφείο “Envirotech – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος” συνεργάζεται με το ΥΠΑΝ για την σωστή υλοποίηση και την επίβλεψη του έργου.

2005

αναρτήθηκε σε: Νέα | 0

Το Γραφείο “Envirotech – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος” ελέγχει την επάρκεια των δικτύων και μελετά την επέκταση των αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Κάμπου Χώρας που σχεδιάζει να υλοποιήσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου.

2004

αναρτήθηκε σε: Νέα | 0

Ξεκινά η κατασκευή των δικτύων άρδευσης-ύρδευσης από τον ταμιευτήρα Πεζίου, που θα ολοκληρώσει την υποδομή στα αρδευτικά έργα της περιφέρειας Ραχών Ικαρίας. Το Γραφείο “Envirotech – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος” συνεργάζεται με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου για την σωστή υλοποίηση της μελέτης … Συνεχίζεται

2001

αναρτήθηκε σε: Νέα | 0

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου υλοποιεί το έργο «Συνδυασμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων για τα νησιά Σάμο, Ικαρία και Φούρνους», το οποίο βρίσκεται σήμερα στην τρίτη φάση. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG CII / Ξηρασία. Οι στόχοι του έργου είναι: … Συνεχίζεται