2011

αναρτήθηκε σε: Νέα | 0

Συμμετοχή στην ομάδα της ΝΑΜΑ Α.Ε. για την εκπόνηση του έργου του ΥΠΕΚΑ “Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών”.

Στελέχη του Γραφείου “Envirotech – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος”, προετοιμάζουν την επικαιροποίηση του Διαχειριστικού Μοντέλου και της τροφοδοσίας Χρηστών Ύδατος.