2012

αναρτήθηκε σε: Νέα | 0

Συμμετοχή στη Διαβούλευση. Ο Συμεών Τσιμπίδης συμμετέχει στις ημερίδες του ΥΠΕΚΑ “Διαβούλευση επί των Προσχεδίων Διαχείρισης” (Αθήνα 19 Μαρτίου, Λαμία 20 Ιουνίου, Λειβαδιά 21 Ιουνίου.