2004

αναρτήθηκε σε: Νέα | 0

Ξεκινά η κατασκευή των δικτύων άρδευσης-ύρδευσης από τον ταμιευτήρα Πεζίου, που θα ολοκληρώσει την υποδομή στα αρδευτικά έργα της περιφέρειας Ραχών Ικαρίας. Το Γραφείο “Envirotech – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος” συνεργάζεται με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου για την σωστή υλοποίηση της μελέτης και την επίβλεψη του έργου.