Το Γραφείο μας έχει τη δυνατότητα να οργανώνει ή/και να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα στελεχών επιχειρήσεων από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που ασχολούνται με τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων, συμβάλλοντας στη διάδοση της προχωρημένης τεχνολογίας με έμφαση σε:

Μεθοδολογίες ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων.

 • Συστήματα ανάλυσης και λήψης αποφάσεων.
 • Υπολογιστικά πακέτα λογισμικού.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια:
 • Διημερίδα για το Περιβάλλον (Δήμος Πρέβεζας, 1991).
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων με τη βοήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας, 1991).
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, 1993) .
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Κοινοτική Πρωτοβουλία EUROFORM II, 1993).
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαχείρισης Υδατικών Πόρων – Ελληνικό Τμήμα, 1993).
 • Σύγχρονες Μέθοδοι Αξιοποίησης & Προστασίας Υπογείων Υδάτων (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Υπουργείο Εργασίας, 1995).
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Μοντέλου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (Πρόγραμμα Life – ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, 1997).
 • Μεθοδολογία Διαχείρισης Υδατικών Πόρων – Εφαρμογή στις λεκάνες Βοιωτικού Κηφισού, Υλίκης και Παραλίμνης (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2000)
 • Εκπαίδευση στη χρήση εργαλείων λογισμικού στα πλαίσια του Προγράμματος «Συνδυασμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων για τα νησιά Σάμο, Ικαρία & Φούρνους (Πρόγραμμα INTERREG – Νομ/κή Αυτ/ση Σάμου, 2001)