2005

αναρτήθηκε σε: Νέα | 0

Το Γραφείο “Envirotech – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος” ελέγχει την επάρκεια των δικτύων και μελετά την επέκταση των αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Κάμπου Χώρας που σχεδιάζει να υλοποιήσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου.