2008

αναρτήθηκε σε: Νέα | 0

Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο του ΕΠΑΝ “Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων”.

Το Γραφείο “Envirotech – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος” συνεργάζεται με το ΥΠΑΝ για την σωστή υλοποίηση και την επίβλεψη του έργου.