2015-2016

αναρτήθηκε σε: Νέα | 0

Ο Συμεών Τσιμπίδης συμμετέχει στον συντονισμό των ομάδων εκπόνησης του έργου «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδ. Διαμερισμάτων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας».

PLIMIRES_FOTO