Το Γραφείο «ENVIROTECH – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος» αναλαμβάνει μελέτες έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και προστασίας περιβάλλοντος, και προσφέρει τεχνογνωσία υψηλής ποιότητας στους τομείς:

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Επανορθωτικά Μέτρα, Σχεδιασμός Συστημάτων Παρακολουθήσης Παραμέτρων Υδατικών Πόρων

 

Οι διεθνείς συνεργασίες, η εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωση σε θέματα τεχνολογίας της ειδικότητάς μας, αποτελούν εγγύηση για τις υψηλής στάθμης υπηρεσίες που έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε.