Διεύθυνση: Πλατεία Μεσολογγίου 8 116 34 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: +30 210-7213813
Fax: +30 210-7213813
E-mail: join@envirotech.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Συμεών Τσιμπίδης