Περιγραφή

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης εκτείνεται στο Δήμο Ραχών στους οικισμούς Ραχών και Αγίου Πολυκάρπου. Οι δύο αυτοί οικισμοί στην κτηματική περιοχή των οποίων θα κατασκευαστούν τα δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης που θα τροφοδοτούνται από το φράγμα Πέζι, βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα της νήσου Ικαρίας.
Από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή είναι η έλλειψη αρδευτικού νερού και η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης κυρίως κατά τους μήνες της τουριστικής αιχμής.
Προτείνεται ο σχεδιασμός δικτύου μεταφοράς νερού για άρδευση και δικτύου μεταφοράς νερού για ύδρευση με τη βέλτιστη ένταξη των υφιστάμενων έργων.

Φορέας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διάρκεια Προγράμματος

Οκτώβριος 1997 – Απρίλιος 2002

Σκοπός

Σκοπός της μελέτης είναι ο σχεδιασμός των δικτύων άρδευσης-ύδρευσης που τροφοδοτούνται από τον ταμιευτήρα Πεζίου Ραχών Ικαρίας και έχουν σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες άρδευσης και ύδρευσης των κοινοτήτων Ραχών και Αγίου Πολυκάρπου.

Συμπεράσματα

Τα έργα θα συμβάλλουν με πολλούς τρόπους στην οικονομική ζωή της περιοχής. Η αποδοτικότερη εκμετάλλευση των ήδη καλλιεργούμενων εκτάσεων που μπορεί να προέλθει από την ανάπτυξη των αρδεύσεων, θα αξιοποιήσει περισσότερο το εργατικό δυναμικό και θα αυξήσει την απόδοση των παραγωγών. Οι παράμετροι αυτές σε συνδυασμό με τη μειωμένη ελκτικότητα των μεγάλων πόλεων θα λειτουργήσουν σαν σταθεροποιητικός παράγοντας για τον πληθυσμό της περιοχής.
Η διασφάλιση επάρκειας νερού ύδρευσης συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του μόνιμου πληθυσμού αλλά και στην εξυπηρέτηση των αναγκών του εποχικού πληθυσμού της περιοχής η οποία παρουσιάζει έντονο παραθεριστικό ενδιαφέρον.
Με τη συμπλήρωση των έργων υποδομής στον τομέα της ύδρευσης, η ενότητα των Ραχών από χωροταξική άποψη έχει τη δυνατότητα να στηρίξει ένα πρόγραμμα αποφόρτισης συμβάλλοντας κατά το δυνατόν στην άμβλυνση των ανισορροπιών που δημιουργούν οι υπηρεσίες ιαματικού κυρίως τουρισμού της περιοχής του Αγίου Κηρύκου.