Περιγραφή

Αντικείμενο της μελέτης είναι:

Η βελτίωση του δικτύου ακαθάρτων του Δημοτικού Διαμερίσματος Καστανιάς ώστε να επιτευχθεί χωριστή αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων μέσα στον οικισμό και να συνδεθούν τα υφιστάμενα τμήματα του δικτύου στο προτεινόμενο δίκτυο ακαθάρτων.
Η επέκταση του Αποχετευτικού Αγωγού Δ.Δ. Καστανιάς από την έξοδο του οικισμού, μέχρι τον οικισμό της Λέκας όπου θα συνδεθεί με τον υπό μελέτη αποχετευτικό αγωγό Λέκας – Καρλοβάσου που θα διοχετεύει τα λύματα στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καρλοβάσου.

Φορέας
Δήμος Καρλοβασίων Σάμου

Διάρκεια Προγράμματος

Μάρτιος 2000 – Ιανουάριος 2004

Σκοπός

Σκοπός της μελέτης είναι η σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού της Καστανιάς με τον αγωγό που διοχετεύει τα λύματα στη Μονάδα Επεξεργασίας Καρλοβάσου μέχρι τον οικισμό της Λέκας.

Συμπεράσματα

Η προτεινόμενη λύση έχει μικρό κόστος λειτουργίας και συντήρησης και δεν παρουσιάζει δυσκολία στην κατασκευή του αποχετευτικού αγωγού. Επίσης είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή, διότι οι προτεινόμενοι αγωγοί είναι επισκέψιμοι και κατά συνέπεια δεν παρουσιάζουν δυσκολία στη συντήρησή τους.