Περιγραφή – Σκοπός της μελέτης

Η περιοχή μελέτης, που περιλαμβάνει συνολικά 11 οικισμούς με πληθυσμό 584 κατοίκους, εκτείνεται σε μεγάλη επιφάνεια όπου το ανάγλυφο παρουσιάζει σημαντικές εναλλαγές ανάμεσα σε υψώματα και ρεματιές.
Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του οικισμού του Ευδήλου με το σχεδιασμό όλων των απαραίτητων νέων έργων του δικτύου.
Είναι απαραίτητο να επιλυθούν όλα τα προβλήματα που παρατηρούνται στην τροφοδοσία των περιοχών του Ευδήλου. Τα υφιστάμενα έργα ύδρευσης θα αξιοποιηθούν στο έπακρο μέσα στον γενικό σχεδιασμό των έργων.
Σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς που υπέδειξαν τα προβλήματα στην τροφοδοσία, προτείνεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός δικτύων για τους οικισμούς του Ευδήλου με ένταξη των υφιστάμενων έργων κατά το βέλτιστο τρόπο και πρόβλεψη για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών ύδρευσης.

Φορέας

Δήμος Ευδήλου Ικαρίας Ν. Σάμου

Διάρκεια Προγράμματος

Μάρτιος 2000 – Μάϊος 2004