2015-2016

αναρτήθηκε σε: News | 0

Participation in a group of companies for the accomplishment of the project “Flood Risk Management Plans of the Water Districts of Western and Central Macedonia” (2015-2016).

2015-2016

αναρτήθηκε σε: Νέα | 0

Ο Συμεών Τσιμπίδης συμμετέχει στον συντονισμό των ομάδων εκπόνησης του έργου «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδ. Διαμερισμάτων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας».    

2012

αναρτήθηκε σε: News | 0

Participation in the Consultation. Simon Tsimpidis participates in the Conferences “Consultation on the River Basin Management Plans” of Ministry of Environment & Sustainable Development (Athens 19 March, Lamia 20 June, Levadia 21 June).

2011

αναρτήθηκε σε: News | 0

Participation in NAMA S.A. group for the accomplishment of the project “Development of River Basin Management Plans” (Ministry of Environment & Sustainable Development). Associates of ENVIROTECH are working on the update of a Water Resources Management Model and of the … Συνεχίζεται

2008

αναρτήθηκε σε: News | 0

Technical Advisor of the project “Water Resources Management Plans of Greek River Basin Districts” (Op. Programme “Competitiveness”). ENVIROTECH is cooperating with Ministry of Competitiveness for the surveillance and completion of the project.

2005

αναρτήθηκε σε: News | 0

ENVIROTECH checks the efficiency of the networks and studies the extension of TOEB irrigation systems at Hora, Samos which the Prefecture of Samos is about to fulfill.

2004

αναρτήθηκε σε: News | 0

The construction of the irrigation and public water networks that are supplied by Pezi reservoir is starting. This will integrate the water resources infrastructure of Raches, Ikaria island. ENVIROTECH is co-operating with the Prefecture of Samos for the supervision and … Συνεχίζεται

2001

αναρτήθηκε σε: News | 0

The third phase of project “Integrated Water Resources Management for Samos, Ikaria and Fournoi islands” is in progress. The project is sponsored by INTERREG Programme. The aims of the project are the following: Implementation of an integrated decision making system. … Συνεχίζεται

2012

αναρτήθηκε σε: Νέα | 0

Συμμετοχή στη Διαβούλευση. Ο Συμεών Τσιμπίδης συμμετέχει στις ημερίδες του ΥΠΕΚΑ “Διαβούλευση επί των Προσχεδίων Διαχείρισης” (Αθήνα 19 Μαρτίου, Λαμία 20 Ιουνίου, Λειβαδιά 21 Ιουνίου.

2011

αναρτήθηκε σε: Νέα | 0

Συμμετοχή στην ομάδα της ΝΑΜΑ Α.Ε. για την εκπόνηση του έργου του ΥΠΕΚΑ “Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών”. Στελέχη του Γραφείου “Envirotech – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος”, προετοιμάζουν την επικαιροποίηση του Διαχειριστικού Μοντέλου και της τροφοδοσίας Χρηστών Ύδατος.

1 2